آدیشن چیست؟

آدیشن چیست؟ در صنعت سینما قبل از انجام هر پروژه‌ای از بازیگران دعوت می‌شود که…